ගෝඨාගේ මැරයෝ පොලීසියට පහරදෙයි.

Share

ගෝඨාගේ දිව්රුම්දීමේ උත්සවයේ මූලු වියදම රු.ලක්ෂ 456යි.

Share

ජානාධිපති ලේකම් ලෙස ජයසුන්දර පත්කිරීමට එරෙහිව විමල් ගෝඨා සමග ආරවුලක.

Share

මරා සහ දිනේෂ් අගමැතිකමට මිනී මරාගනී.

Share

අභිනව ජනාධිපතිගේ පෞද්ගලික ලේකම් චිචී!

Share

ඇන්ජලා ලග සජිත්ගෙන් ජාතකවූ දරුවෙක්.

Share

කැළණියෙ පන්සලේ ලොක්කට ඕෂදීගෙන් සුපිරි සැපක්.

Share

බැසිල් රට පැනීමට සූදානමක.

Share

ගම්මන්පිලගේ බිරිඳ අත් අඩංගුවට.

Share

මරාගේ මානසික රෝගය උග්‍රවේ.

Share