සිල් මාතාව පැහැරගෙන ගොස් දූෂණය කල අනුරාධපුරයේ හිමිනම අත් අඩංගුවට .

Share

ජැක්සන්ගේ කෙල්ල නොහොත් නාමල්ගේ බඩ්ඩ අලුත් දීගෙක.

Share

දුමින්ද සිල්වාට සිරාගෙන් ජනාධිපති සමාවක්.

Share

දිළුම් අමුණුගමට දෙනෝදාහක් මැද තරුණියක් කණට ගසයි.

Share

පියුමි හන්සමාලී ප්‍රසිද්ටියේ රෙදි ගලවයි.

Share

සජිත්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රෙද්ද පල්ලෙන් බේරේ.

Share

ශෂීගේ බුරිය ඉදිරියේ ඇඹලයෙකුවු රාජිත.

Share

මන්ත්‍රීවරු 12ක් සමග චන්ද්‍රිකා එ.ජා.ප.යෙන් පාර්ලිමේන්තුවට.

Share

මෙන්න මරාගේ අපරාධ ලැයිස්තුව………………….

Share

ජ.වි.පේ. අධිකරණයේදී විමල්ගේ රෙදි ගලවයි.

Share