මහින්ද අමරවීර එ.ජා.ප. ට

Share

පොහොට්ටූවෙන් පබා ගම්පහට.

Share

චතුරිකාට සිරාගෙන් රජයේ තනතුරක් සහ වැටුපක්.

Share

තිස්ස රනිල්ගෙන් සමාවගෙන මහාධිකරණ නඩුව අවසන් කරගනී.

Share

ගෝඨා ශිරන්තිට කුණුහරපෙන් බැනවදී.

Share

ශිරන්ති නිසා රාජපක්‍ෂ පවුල මිනීමරා ගනී.

Share

ශෙරින්ගෙ කෙල්ලො දෙන්නම කොකේන් ජාවාරමේ

Share

උසාවියට නිතිය කියාදූන් කුඩුකාරයා………

Share

කුඩු ලන්සා කෝටිපතියෙක් වූ හැටි.

Share

කෝටි 700යේ දියමන්ති කොල්ලයටත් අමල් – රයන් සම්බන්ධයි.

Share