මරා තුනෙන් දෙක හදාගන්න මන්න්‍රීවරු මිලදී ගන්න සැලැස්ම හෙලිකරයි.

Share Button

සුසන්ත පුංචිනිලමේට කන්තලේදී කුණු බිත්තර ප්‍රහාරයක්.

Share Button

වරය සේවක සටන වෘර්තීය සමිති අම්බරුවෝ ලක්ෂ 100කට මරාට පාවා දෙයි.

Share Button

පොහොට්ටු රැස්වීමක ගුටි කෙලියක්.

Share Button

නීතිය බල්ලට. චොකා මල්ලි එලියට.

Share Button

සජිත්ගේ කුපාඩිවැඩ නිසා හිරුණිකාගේ ගෙදර ගුටි කෙලියක්.

Share Button

රට විකුණාගෙන කන ගෝඨා ගෙදර යවන්න පොහොට්ටුවට එරෙහිව ඡන්දය දෙනලෙස ඥාණසාරහිමිගෙන් ඉල්ලීමක්.

Share Button

බැසිල්ගේ ජුංඩා හරහා විමල්ට එරෙහි ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රනයක්.

Share Button

චොකා මල්ලීට අනිවාර්යෙන් මනාපයක් ගසනලෙස ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස ජාතියෙන් ඉල්ලයි.

Share Button

හම්බන්තොටදී නාමල්-චමල් මිනිමරා ගනී..

Share Button