එජාප සභාපතිගේ කබීර් හෂීම් රාජ්‍ය බැංකුවල රැකියා ලබා දීම සඳහා ලක්ෂ දෙක බැගින් ගසා කාලා

Share

ප්‍රියාන් මැණික් පියුමි ගත් ණය ඉල්ලා පොලිසියට යයි.

Share

පවිත්‍රා මරා එක්ක නිදිවදිද්දී වකුගඩු රෝගීන් බේහෙත් නැතුව මියයයි.

Share

ජොන්ස්ටන්ගේ සතොසේ නඩුවට සල්ලි වලට බොරු සාක්ෂිදී ජොනියා බේරගත් අම්මන්ඩී මෙන්න

Share

කබීර් හෂිම් බඩු ගහද්දි කබීර් හෂිම්ගේ පුතා කුඩු ගහනවා රංජන් පියුමි එක්ක කියයි

Share

අමීෂා කාවින්දිට තව එක සැරයක් ඉන්න කියලා මාගල්කන්දේ සුදන්ත දනගහලා වැඳලා

Share

පියුමි හංසමාලි බබා හුකුන්ලු

Share

මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න හිස්ටීරියා රෝගියෙකුබව මහාධිකරණයේදී හෙලිවෙ.

Share

මාගල්කන්දේ සුදන්ත අමු හෙලුවෙන් කඩේයයි

Share

විශ්‍රාමික යුද හමුදා මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න රිමාන්ඩ්

Share