හිරුණිකාගේ ජංගිය ප්‍රසිද්ධියේ ගලවයි. හෙලුවෙන් පාර පුරා දුවයි.

Share

නදීශා මරා සමග අලුත් දීගෙක.

Share

සජිත්ගේ කුපාඩිකම නිසා හිරුණිකාගේ විවාහය දෙදරයි.

Share

ශෂී නාමල් සමග පෝන් සෙක්ස් කරයි.

Share

රංජන් මරාගේ ජංගිය ගලවයි.

Former Sri Lankan president Mahinda Rajapaksa (R) sits next to his wife Shiranthi Rajapaksa during a religious ceremony at his residence in Medamulana July 1, 2015. Rajapaksa said he would run for prime minister during next month’s parliamentary elections, a move that is likely to infuriate rights groups as he is accused of war crimes in a civil war. REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Share

විජේදාස පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවතට. රෝසි පාර්ලිමේන්තුවට.

Share

පොහොට්ටුවට ලක්ෂ 39 යි.. එයාලට ලක්ෂ 65 ක් ගන්න බෑ………..

Share

ඇඹිලිපිටිය පොහොට්ටු සභාපති හිරගෙට

Share

සිරාගේ භා මරාගේ සන්ධානය දෙදරයි.

Share

මුතුහෙට්ටිගමගේ බඩුපොට් වලට සිරාගෙන් පොලිස් ආරක්ෂාව.

Share