ඇමතිවරු සහ නියෝජ්‍යා ඇමතිවරු මිනි මරාගනී

Share

O/L අසමත් සජිත් පාලනයට සුදුසුද

Share

වාසු රාජපක්ෂ පවුල වතුර මාරුකරගන්න විදිහ කියාදෙයි.

Share

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ දී මන්ත‍්‍රීධුර 113 ක් ලබා ගන්න පුළුවන් බව රනිල් කියයි.

Share

මිනීමරු ගෝඨා ග්‍රාමසේවක සිරාට කොකා පෙන්නයි.

Share

මිනීමරු ගෝඨා ග්‍රාමසේවක සිරාට කොකා පෙන්නයි.

Share

පොහොට්ටු මන්ත්‍රී හමුදා සෙබලෙකුගේ කකුල කඩයි.

Share

කාන්ති කොඩිකාර බැසිල්ගෙ උකුලට

Share

හේමා ගැටිස්සි කාලේ මරාත් කොටලා.

Share

හරින් බිලියන 3.2ක් කප්පමි ඉල්ලා ව්‍යාපාරිකයෙකු පැහැර ගනී.

Share