සජිත් සිරස සමග රනිල් වනසන කුමන්ත්‍රණයක.

Share

මේන්න මිණීමරු ප්‍රේමදාස විකුණපු ආයතන ලැයිස්තුව.

Share

සජිත් රෙදි නැතුව සිරසට කඩේ යයි.

Share

දිලුම් අමුණුගමට දෙනෝදාහක් මැද තරුණියක් කනට ගසයි.

Share

ගෝඨාගේ ඡන්ද ප්‍රචාරක වැඩ වලට ගලබොඩාත්තට ගෝඨාගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 100ක් .

Share

පොහොට්ටුව ගෙංගේට ගොස් එකතු කල දුරකතන අංක වලට රෑට සෙක්ස් කරන්න කතා කරලා.

Share

රන්ජන්ගෙන් ඉරාජ්ට ලක්ෂ 10ක් ඉල්ලා එන්තරවාසියක් .

Share

ජනාධිපතිවරණය සදහා යෝශිතගේ නායකත්වයෙන් මැර කල්ලියක්.

Share

සජිත්ගේ අඹුව ස්පා මුවාවෙන් රට වටා ගණිකා මඩම් කරගෙන යයි.

Share

මරා නදීශා සමග අලුත් දීගෙක.

Share