වැඩිය දැගලුවොත් සිරාව ජුංඩාගෙන් එල්ලන්න රනිල් සූදානම්.

Share

Similar Posts
හාමුදුරුවන්ට දුරකථනයෙන් සැපදුන් වැලිමඩ 16 හැවිරිදි ගැටිස්සියක් සහ මවක් අත් අඩංගුවට .
...
පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රී හිමිනමක් පිරිමි දරුවෙකු අපයෝජනය කර අත්අඩංගුවට.
...
ඩිල්ශාන් පන්සලට. මංජුල පීරිස් උගෙ ගෙට.
...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website