අමල්ගේ සහ රයන්ගේ නිවෙස් වලින් කොකේන් සොයාගැනේ.

Share

ආමල් පෙරේරා සමග රයන් වෑන් රෝයන් කුඩු ජාවාරමේ

Share

සිරිසුමණගෙ පෙර කුසල් උපාසක අමිමලාගේ කකුල් පල්ලේ බේරේ………

Share

විමලේ….විමලේ …… කෝ බන් මේ විමලේ………………

Share

නාමල් ඔබ මගෙ පුතු වේවා

Share

අමල් පෙරේරා හෙරොයින් තොගයක් සමග අත් අඩංගුවට.

Share

ඩඩ්ලි සිරිසේනගේ කුපාඩි වැඩ .

Share

රට වටෙන් දුමින්ද දිසානායකගේ අම්මා මතක් කරලා දුරකථන ඇමතුම් .

Share

ග්‍රාමසේවක සිරාගේ නම ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ස්ථිරවේ.

Share

සජිත් අචිනිට කොටයි.

Share