විදුර වික්‍රමනායක පොහොට්ටුවේ සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත්වේ.

Share

ඉනෝකා සත්‍යංගනීට සජිත්ගෙන් අයුතු බලපෑම්

https://www.youtube.com/watch?v=-qQ8h8Qvx7M

Share

ගෝඨා ,මරා රකින්න සජිත් ප්‍රසිද්දියේ පොරොන්දු වෙයි

Share

ගෝඨා ශිරන්තිට කුණුහරපෙන් බැනවදී.

Share

සජිත්ගේ කුපාඩි වැඩ.

Share

කුරුණෑගල වෙලගනේ හිමිනමක් තරුණියක් පැහැරගෙන ගොස් දූශණයකර මරා දමයි.

Share

ගෝඨාගේ බඩ්ඩට දුමින්ද කොටයි.

Share

මිණීමරු ගෝඨාට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට නීතිමය බාධා.

Share

සජිත් පිටයයි. හරින් ගෙට එයි.

Share

කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල නදීශාගේ බඩ උඩ.

Share