දිලුම් අමුනුගම මහින්දානන්දගේ අඹුවට කෙලී.

Share

දයාසිරි ගෝඨාගේ අම්මා මතක් කරයි.

Share

පොලිසියට බයවූ තරුණියක් ජංගිය ගලවලා මුනෙඔතාගෙන,

Share

ජනතාවගේ මොල සෝදන්න ආ සීතාට ජනතාව පු… සෝදගන්නැයි කියයි.

Share

ඕෂදීගේ නංගි බබාට ඩිල්ෂාන් බිමදාගන පහරදෙයි.

Share

සමිතගේ ජොනීයා බබාහුකුන්ලු.

Share

ගෝඨා බයිලා ගැහුවට සතොසේ බඩු නෑ……

Share

මැදගොඩ අබේතිස්ස ගෝඨාගේ ලබ්බේ ඔන්චිලිපදී.

Share

සීතා නෝනාගෙන් විමල්ට සුපිරි සැපක්.

Share

ජොනීගෙන් ගැබ්ගත් සමිතා දරුවා ගබ්සා කරයි

Share