දන්නෝ දනිති පද හතරේ කතන්දරේ

දන්නෝ දනිති පද හතරේ කතන්දරේ... Read More »

නිරුවත පෙන්වා ජනප්‍රිය වීමට දතකන පියුමි Piumi Hansamali

නිරුවත පෙන්වා ජනප්‍රිය වීමට දතකන පියුමි      Piumi Hansamali... Read More »

මේරියන් ජයමාන්නගේ එක් රැයක ගාස්තුව තිස්දාහයි Marian Jayamanna

මේරියන් ජයමාන්නගේ එක් රැයක ගාස්තුව තිස්දාහයි             Marian Jayamanna... Read More »

සෑම නිලියක්ම ගණිකාවක් පියුමි කියයි. Piumi Hansamali

සෑම නිලියක්ම ගණිකාවක් පියුමි කියයි.           Piumi Hansamali... Read More »

මගෙ එවා දැකලා මුලු ලන්කවම පිස්සු හැදිලා Menaka madhuwanthi

මගෙ එවා දැකලා මුලු ලන්කවම පිස්සු හැදිලා   Menaka madhuwanthi... Read More »

පබාට යුරෝපයේ ලොතරැයියක් lottery for Paba

පබාට යුරෝපයේ ලොතරැයියක්    lottery for Paba... Read More »

ගන්ගාරාමයේ ගලබොඩට තරුණියක් ගෙනෑත් දෙන කෙනාට රු25000 Gangarama Temple

ගන්ගාරාමයේ ගලබොඩට තරුණියක් ගෙනෑත් දෙන කෙනාට රු25000    Gangarama Temple... Read More »

නයනා කුමාරිගේ පස්සේ වෙල්ගමගේ නම කොටයි

නයනා කුමාරිගේ පස්සේ වෙල්ගමගේ නම කොටයි... Read More »

බදුරුදීන්ගේ කෙරුවාව ගැන විදේශ මාධ්‍ය වලත් අවධානයට

බදුරුදීන්ගේ කෙරුවාව ගැන විදේශ මාධ්‍ය වලත් අවධානයට... Read More »

ගෝඨා සබීතා ආදර අන්දරේ Gotabaya Rajapaksa Sabeetha Perera Love story

ගෝඨා සබීතා ආදර අන්දරේ         Gotabaya Rajapaksa Sabeetha Perera Love story... Read More »